Θεοτόκος

"Πνευματικά Σαλπίσματα"

Για να ακούσετε την εκπομπή μας κάντε κλίκ στην εικόνα:


******

Για να δείτε το πρόγραμμα της εκπομπής, κάντε κλίκ στην εικόνα.

Κάθε Δευτέρα & Τετάρτη 19:00- 20:00.

Την εκπομπή παρουσιάζει ο Καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής, Γεώργιος Καλογερόπουλος

Αναγνώστες

Newsletter

Λάβετε τα νέα μας θέματα, μέσω e-mail

Καταχωρήστε το e-mail σας και λάβετε τα νέα μας θέματα.Το Σύμβολο της Πίστεως & η ερμηνεία του.

Από το Blogger.

Νηστείες 2014

Κάντε κλίκ στην εικόνα για να μεταφερθείτε στο θέμα.
Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2014
Πάτερ Ημών


Aboon Dbashmayo (Πάτερ ημών, ο εν τοις ουρανοίς)
Nethcadash shmokh (αγιασθήτω το όνομά Σου)
teethe malkoothokh, (ελθέτω η βασιλεία Σου),
nehwe sebyonokh, (γεννηθήτω το θέλημά Σου)
aykano Dbashmayo off bar’o. (ως εν ουρανώ και επί της γης.)


Hab lan lahmo dsoonconan yawmono, (Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον).
washbook lan howbain wahtohain (και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών)
aykano doff hnan shbakn il hayobain (ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών)

lo thaalan il nessyoono (και μη εισενέγκεις ημάς εις πειρασμόν,)
elo fasson men beesho (αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού)
metool ddeelokhee malkootho, (οτι σου εστί η Βασιλεία)
ou haylo ou Teshbohto, (και η δύναμης και η δόξα)
loalam olmen Amin. (στους αιώνας των αιώνων. Aμήν.)

Πηγή: Ορθόδοξες Αναζητήσεις

0 σχόλια:

Παντοκράτωρ

Αναζήτηση

Translate.

English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Η ώρα είναι:

Συναξάριον

Εξομολόγηση

Κάντε κλικ στην εικόνα για να μεταφερθείτε στο θέμα.

Μας διάβασαν..

Μας επισκέφτηκαν.

Flag Counter